Självhjälpsgrupp PTSD/Trauma

Startdatum bestäms när vi har fått tillräckligt många deltagare, ca 6-8 personer. Gruppen kommer att träffas 1 gång i veckan för utbyte av erfarenheter av PTSD/trauma. Deltagarna avger ett gemensamt tystnadslöfte för att alla ska känna sig trygga i gruppen. De 3 första träffarna kan man delta som ickemedlem, därefter ser vi gärna att man blir medlem. Efter den 3.e träffen stängs gruppen för nya deltagare, då trygghet i gruppen är viktig. Lokal: HSO, Kungsgatan 64 i Uppsala. Anmälan sker till föreningens kontaktperson, Anki Kärker, antingen via e-post: karker@gmail.com eller via sms till hennes mobil: 073-4448466.