Behandling

Någon form av psykoterapi brukar vara en bra behandling för många och en del kan behöva läkemedel. Ibland kombineras psykoterapi och läkemedel. Det är viktigt att hitta en behandlingsmetod som passar en själv.

När ska man söka vård

Om man har så stark ångest att man har svårt att klara sin vardag behöver man få hjälp.

Man kan i första hand kontakta en vårdcentral, skolhälsovården eller en ungdomsmottagning om man är under 25 år. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

När man har svår ångest är det viktigt att man får behandling som är anpassad efter de behov man själv har. Ibland är det bra att olika behandlingsmetoder kombineras, till exempel psykoterapi och läkemedel.

Behandlingsmetoder som har visat sig fungera bra vid svår ångest är:

 • kognitiv beteendeterapi
 • psykodynamisk terapi
 • läkemedel
 • motion
 • avslappning.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, bygger dels på kognitiv terapi som handlar om hur ens tankar spelar roll för hur man bearbetar information, men också på beteendeterapi som utgår från teorier om hur man lär sig saker. KBT kan också innehålla andra behandlingsmetoder, till exempel mindfulness.

Enligt inlärningsteorin har alla våra beteenden någon gång lärts in. Att ändra på dem blir då en fråga om att lära om eller lära sig något nytt. Har man till exempel vid något tillfälle blivit skrämd kan det ha lett till att man kopplar ihop en viss sak med en känsla av obehag.

Men obehag eller rädsla kan också uppstå genom att man tar efter någon annans beteende, till exempel en förälders beteende. Det kan handla om en rädsla för hundar eller kanske flygrädsla.

I kognitiv beteendeterapi får man hjälp av terapeuten att analysera vad som är problematiska beteenden, vad som utlöser dem och vilka konsekvenser de får. Efter det kan det bli tydligt vad man behöver göra för att lära in ett nytt beteende. I KBT ingår en del undervisning från terapeuten, sedan får man steg för steg utsätta sig för det man har svårt för.

KBT brukar fungera bra, till exempel när man har panikångest och olika slags fobier. Tillsammans med terapeuten och genom hemövningar får man gradvis utsätta sig för de situationer som ger ångestattacker. Man börjar med något som väcker lite ångest och går vidare mot sådant som känns svårare. Eftersom stegen då blir hanterbara brukar rädslan eller ångesten minska.

Det är viktigt att man har förtroende för sin terapeut så att man kan få ett bra samarbete.

Psykodynamisk terapi

En viktig utgångspunkt i psykodynamisk terapi är att psykiska symtom eller besvär har en orsak som är möjlig att förstå. Symtomen uppstår när man, på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa problematiska relationer och inre konflikter.

Målet i psykodynamisk terapi är att man ska få hjälp att bättre förstå vad som ligger bakom att man mår dåligt. Då har man möjlighet att bearbeta det. På det sättet kan man komma fram till förhållningssätt, både till sig själv och andra, som hjälper en att må bättre.

I psykodynamisk terapi får man genom sina samtal med terapeuten hjälp att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från tidigare i livet. Den kunskap som kommer fram genom samtalen används för att förstå varför situationen har blivit som den är.

På samma sätt som i andra terapiformer är det viktigt att man har förtroende för sin terapeut så att man kan få ett bra samarbete.

Läkemedel

Det finns flera olika läkemedel som används för att behandla svår ångest. Vanligast är så kallade SSRI- eller SNRI-läkemedel och bensodiazepiner.

SSRI förstärker effekten av signalsubstansen serotonin och SNRI förstärker effekten både av serotonin och signalsubstansen noradrenalin. Båda dessa läkemedelstyper är vanliga vid behandling av depression, men de har visat sig fungera bra också för att behandla svår ångest, till exempel panikångest. Dessa läkemedel är inte beroendeframkallande.

Bensodiazepiner dämpar snabbt ångesten, men de bör bara användas under kortare perioder eftersom de är beroendeframkallande när de används under längre tid. Det kan däremot kännas bra att få de här medicinerna en kort tid, till exempel när man börjar en behandling med SSRI eller SNRI. En del får något ökad ångest under de första veckorna med SSRI eller SNRI, innan effekten av de medicinerna märks. Under den tiden kan man ibland behöva ett lugnande medel.

På senare år har det kommit fler läkemedel som kan vara alternativ eller komplement till de andra.

Ofta kombineras läkemedel med annan behandling.

Motion

Olika motionsaktiviteter kan hjälpa till att minska ångest. Den fysiska aktiviteten gör att man får utlopp för ångestens energi samtidigt kan kroppen bilda egna ämnen, endorfiner, som bland annat gör att man känner sig lugnare. Man kan till exempel regelbundet ta raska promenader, gå på gympa, jogga eller simma.

Avslappning

Eftersom det är vanligt att man spänner musklerna när man har ångest är avslappning en viktig behandlingsmetod. Vanligast är så kallad progressiv avslappning. Man får lära sig att spänna en muskel i taget så mycket man kan för att sedan låta den slappna av. Man går systematiskt igenom muskelgrupp efter muskelgrupp och kan till slut känna avslappning i hela kroppen.

Det finns också CD-skivor med musik eller en lugnande röst som kan hjälpa en att känna sig avslappnad.

Mindfulness, som också kallas medveten närvaro, är en annan metod som kan fungera bra som avslappningsmetod.

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.