Socialtjänstlagen

SoL- Socialtjänstlagen

Socialtjänsten i Sverige ska bygga på att tillsammans vara demokratisk och hjälpa människor. Med-

  1. Ekonomisk och social trygghet.
  2. Att ha det som alla andra i livet.
  3. Kunna delta i samhället.

Socialtjänsten ska respektera människors självbestämmande och intigritet.

Då det handlar om barn ska barnets behov komma först.

När man beslutar omkring saker som rör barn så ska barnets behov komma först.

Varje människa under 18 år är ett barn.

Till socialnämndens uppgifter hör att

  • Att känna till hur det är i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och se till att det finns goda miljöer i kommunen,
  • Informera om socialtjänsten i kommunen.
  • Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för att människor ska h det bra i livet.
  • Ordna omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

https://lagen.nu/2001:453