SIP- Samordnad Individuell Plan

Vad är en samordnad individuell plan?

Planen är en skriftlig överenskommelse mellan dig och personal från landstinget och kommunen om den vård och det stöd du ska få. Den kan exempelvis handla om din hälsa, ditt boende eller din sysselsättning. Planen ska utgå från dina egna behov. I den bestämmer ni vem som ska göra vad.

Varför en samordnad individuell plan?

Den hjälper personalen i landstinget och kommunen att bättre samordna vården och stödet till dig. Planen ger dig en bra överblick över din situation. Den gör det enklare för dig att vara med och bestämma över den vård och det stöd du får.

Du gör planen tillsammans med personer som är viktiga för dig från landstinget och kommunen.

Φ Du kan ta med dig någon närstående om du vill. Φ Du kan även bjuda in andra viktiga personer, till exempel från din skola eller från arbetsförmedlingen. I planen ska ni bestämma när ni ska träffas igen för att följa upp planen.

Hur får du en samordnad individuell plan?

Be någon du har kontakt med inom landstinget eller kommunen att kalla till ett gemensamt möte då ni tillsammans kan göra en plan. Ni bestämmer tillsammans vilka som ska vara med.

Samordningsansvarig

Du har möjlighet att få en samordningsansvarig. Den personen håller oftast i kontakten med dig när det gäller din plan. När ni gör en plan första gången kan du utse vem som ska vara din samordnare framöver.

(Källa: Regionförbundet Uppsala län)

 

 

 

Med en särskild plan får du bra hjälp och stöd!

När du får hjälp och stöd av flera olika personer i kommunen eller sjukvården, kan ni göra en plan tillsammans för den hjälp du behöver. Du är med och bestämmer vad som ska stå i planen.

Så här går det till: