Psykiatrimottagningen för Unga vuxna

Målgrupp:

Mottagningens målgrupp är personer i åldrarna 18 till 25 år, boende i Uppsala och Knivsta kommun. Mottagningen tillhör specialistpsykiatrin, Affektiva sjukdomar, och har i uppdrag att utreda och behandla personer med svåra former av ångest- och affektiva tillstånd. Lättare eller medelsvåra psykiatriska tillstånd behandlas inte vid mottagningen, utan ska behandlas vid vårdcentraler/husläkare.

Innan påbörjad kontakt

Vanligaste sättet att komma till mottagningen är via remiss från någon vårdgranne, t.ex. primärvården. I regel är väntetiden till ett första besök på mottagningen 2-3 månader. Därefter kallas man till ett par bedömningssamtal. Efter detta tar man ställning om eventuell behandling.

Behandling:

Vid de första besöken på mottagningen görs bedömning om eventuell behandling.  Denna bedömningsfas kan vara olika lång. Om beslut fattas att inleda behandling kan tyvärr ytterligare väntetid inträda.

På mottagningen erbjuds olika typer av behandlingar- medicinsk behandling, psykologisk behandling, socialt arbete och omvårdnadsarbete. I regel erbjuds man en eller två av dessa typer av insatser. Ibland remitterar vi behandlingen till privatpraktiserande psykoterapeuter (till samma kostnad). Vi arbetar en del med gruppbehandlingar och kan till patienter med depression erbjuda behandling via internet.

Kontakt

Man kan även få telefonrådgivning hos oss. Ring då på morgonen, så blir du uppringd senare samma dag. Om du är vårdgranne är det oftast enklast att gå via sjukhusets växel och be att få tala med den du önskar eller med en av mottagningens sekreterare.

Vi är drygt 30 personer på mottagningen- skötare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, läkare och sekreterare.  Eftersom vi är en del av ett universitetssjukhus så pågår det forskning och utbildning vid mottagningen. Om du kommer till oss kan du komma att bli tillfrågad om att ingå i en forskningsstudie och/eller träffa någon av våra kandidater.

Akut

Vid akuta ärenden kontakta psykiatriska akutmottagningen. Telefonnumret är: 018-611 25 00.

Avdelningschef: Anna Servin Cervin.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 018-611 89 61

Besöksadress: Kungsgatan 38,2 tr.

Uppsala

Remissadress:

Akademiska Sjukhuset

VO affektiva sjukdomar, ing. 10

Remissbedömningssgruppen

751 85 Uppsala