Förväntanslistan Uppsala

När du har kontakt med Psykiatrin i Uppsala län kan du förvänta dig att:

Vården är tillgänglig:

  • via personligt besök, telefon och mina vårdkontakter på 1177.se 
  • det finns tolkhjälp om du behöver det

 

Inflytande och kontinuitet

Bedömning och behandling utgår från din berättelse om dina besvär, vad du ser som dess orsaker och vad du behöver hjälp med, tillsammans med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du får möjlighet:

 

 

 

 

 

10881_HD