Brukarinflytande på plats! Startar den 6/9-2016 kl. 12.00-14.00

Patienters och anhörigas åsikter om hur vården kan bli bättre är viktiga! Tyvärr kommer synpunkter och förbättringsförslag alldeles för sällan fram till de som kan göra något.

Forum för Brukarinflytande genomför, i samarbete med utvecklingsgruppen i Psykiatrins hus, ett försök där personer som själva har erfarenhet av den psykiatriska vården lyssnar på och tar tillvara patienter- och anhörigas synpunkter. Dessa sammanställs och lämnas därefter till den som är ansvarig.

Vi vill gärna ha både positiva och negativa erfarenheter så att det som fungerar bra kan komma fler tillgodo och det som fungerar mindre bra förhoppningsvis kan förbättras. Självklart är du, som uppgiftslämnare, anonym.

Välkommen att prata med oss på tisdagar och torsdagar kl. 12.00-14.00 i Psykiatrins hus, ingång 10.

För att läsa mer om projektet, gå in på www.brukarinflytande.se.