Anhöriggrupp/Akergrupp depression och ångest i oktober

Forest Sunset

                                              Anhöriggrupp depression/ångest

I oktober startas en Akergrupp/Anhöriggrupp för de som står nära någon med depression eller ångestsyndrom.

På anhöriggrupperna får personer som lever nära någon med ovan nämnda tillstånd en möjlighet att fika, träffa andra i samma situation, få svar på dina frågor och samtala. Vi brukar också bjuda in så kallade erfarna brukare, det vill säga någon som själv återhämtat sig från psykisk ohälsa.

Gruppen styrs helt av vad ni som anhöriga vill ha ut av dem. Innan grupperna sätter igång har du möjlighet att skicka in frågor som du skulle vilja ha svar på eller diskutera, så försöker vi ordna så att någon som kan det aktuella området (ex kurator, försäkringskassan, anhörigkonsulent, läkare, psykolog osv) kommer på någon av gruppträffarna för att berätta mer om det frågan gäller.

Gruppen kommer att träffas fyra gånger- den 4,11,18 samt 25 oktober i Psykaitrins Hus, ingång 10.

Grupperna ges i samarbete mellan psykiatriavdelning 3, Forum för Brukarinflytande och Röda korset.

 Vid frågor eller intresseanmälan, maila anki.karker@hotmail.com eller ring 018-611 21 02 och lämna namn, tel.nummer och meddela vilken grupp du är intresserad av.