SIP- ur ett brukarperspektiv

tsandcit-logo-960x1601-2 (1)

Företaget Törnström Återhämtningskonsult inom Psykiatri erbjuder kurser och föreläsningar om diagnoserna borderline, ångest, ätstörning och svår depression utifrån egen erfarenhet. Fokus ligger på bemötande och återhämtning.

Föreläsaren Jouanita Törnström är legitimerad sjuksköterska med inriktning medicin/kirurgi och psykiatri och medlem i ÅSS. Hon anordnar kurser och föreläsningar inom psykisk hälsa/ohälsa. Hon har själv återhämtad sig från diagnoserna svår depression och borderline personlighetsstörning och har många års erfarenhet som föreläsare och kursledare.

Jouanita har också skrivit böckerna ”Ansiktet bakom masken- om att vara borderline”och ”Våga säga Ja till livet- om att övervinna borderline”.

Jouanitas workshop om ”SIP- ur ett brukarperspektiv” vänder sig till dig som har insatser från både kommun och landsting oberoende av diagnos och som önskar en ökad förståelse och kunskap om Samordnad Individuell Plan(SIP). Den är även till för dig som är anhörig/närstående eller för dig som är personal och vill få kunskapen på ett enklare sätt.

Workshopen bygger på teoretisk kunskap ur ett brukarperspektiv och gruppdiskussioner. och vid enstaka föreläsningar medföljer även en gästföreläsare.

Målet med ökad kunskap om SIP ur ett brukarperspektiv är att Du som brukare/patient/klient ska få större delaktighet och inflytande i din vård och behandling och i de insatser som du mottager, vilket ökar möjligheten till återhämtning.

Workshopens längd: 2,5-3 timmar.

Kontaktuppgifter:

E-post: info@aterhamtningskonsult.se

mobil: 072-7026909

Hemsida: www.aterhamtningskonsult.se

Faceboook: www.facebook.com/Tsandcit.