Första Hjälpen till Psykisk Hälsa

mhfa_logo_final_web_banner-300x76

FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA

Nu finns ett Första Hjälpen kursprogram vid olika psykiska kristillstånd
med inriktning ungdom, vuxen och äldre.

Visste Du att 1 av 4 någon gång drabbas av psykisk ohälsa i livet? Och den psykiska ohälsan i
samhället ökar såväl bland yngre, vuxna som äldre.
Vi vill sprida kunskap om och förebygga psykisk ohälsa. Vill du vara med i det arbetet och
samtidigt tillgodogöra dig kunskap om hur du ska agera när någon i din närhet drabbas? Då är den
här kursen något för dig!

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av ökad kompetens i medmänskligt hjälpande vid
psykiska kristillstånd, så som vi kan träffa på i situationer i vardagsliv, arbetsliv och föreningsliv.

Första Hjälpen-kursen pågår under två heldagar och omfattar de vanligaste psykiatriska
diagnosgrupperna samt hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta
kontakt och hjälpa till på rätt sätt. En viktig del är hur vi känner igen och kan gripa in vid akuta
kristillstånd som exempelvis självskadebeteende och självmordsnärhet.

Träningsmoment, gruppövningar, handlingsplan och åskådliggörande filmer ingår. Efter kursen erhålls
ett intyg som Första Hjälpare. Lämpligt är 8 – 20 deltagare per kurs.

Kursprogrammet som har utvecklats i Australien (www.mhfa.au) har översatts till många språk och är
internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har Nationellt Centrum för suicidforskning och
prevention för psykisk ohälsa, NASP har översatt programmet och utbildar dess
kursledare.

Kursbok och certifikat ingår.

Läs mer om kursen här:

Första Hjälpen vid Psykisk Ohälsa 
TÖRNSTRÖM:s Återhämtningskonsult inom Psykiatri

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

  • Självmordslinjen
    Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
  • Nationella Hjälplinjen
    Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
  • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
    Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.