Verksamhetsplan 2016

Uppsala Ångestsyndromsällskaps verksamhetsplan för år 2016

Uppsala Ångestsyndromsällskap fortsätter under 2016 på den inslagna banan med självhjälp åt ångestdrabbade, informationsspridning och intressepolitik/påverkansarbete. Föreningen kommer att så långt möjligt anordna medlemsträffar några gånger per termin, av vilka ett par ska vara av öppet hus-karaktär. Medlemsträffarna ska framför allt innehålla aktiviteter av följande slag:

 1. Stödjande gruppsamtal, av vilka huvudparten utgörs av våra terminsvisa självhjälpsgrupper, där deltagarna ger varandra emotionellt stöd, utbyter erfarenheter och tipsar om sådant som kan hjälpa och lindra. De andra gruppsamtalen ägnas åt något speciellt tema, t.ex. egenvård, psykiatrin och psykisk ohälsa i arbetslivet.
 2. Utbildningsverksamhet, som främst sker i studiecirkelns eller tematräffens form, men också genom föreläsningar, i enlighet med önskemålen hos medlemmarna. Denna del av verksamheten syftar till att ge ökade kunskaper om olika ångesttillstånd  och behandlingsformer samt visa på metoder att förbättra det psykiska måendet som helhet. 
 3. Sällskapsaktiviteter, som ska ge mänsklig gemenskap, samhörighet och social träning. Dessa aktiviteter ska vara inriktade på att bryta den isolering som många ångestdrabbade hamnar i och förbättra deras möjligheter att umgås och verka tillsammans med andra människor i olika miljöer, t.ex. arbetsplatsen och skolan.

Uppsala Ångestsyndromsällskap kommer att gå vidare med det intressepolitiska arbetet/påverkans- och inflytandearbete under 2016. Ändamålet ska vara att bevaka och tillvarata de ångestdrabbades intressen och rättigheter, främst inom landstingsvård och socialpsykiatri men också i samhället som helhet. Förutom gängse terapi och stöd åt gruppen uppmärksammas här också beroendevården, så samsjuklighet vid ångestsjukdom inte är ovanlig.  I detta inflytande- och påverkansarbete ska föreningen samverka med andra nätverk och organisationer för människor med psykiska funktionsnedsättningar på lokal och regional nivå, d.v.s. med enskilda systerföreningar, HSO, brukarnätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Brukarnätverket för beroendefrågor, Hjärnkoll och det projekt som startade 2015 under namnet Forum för Brukarinflytande.

Uppsala Ångestsyndromsällskap ska slutligen fortsätta att sprida information om de olika ångestsjukdomarna- med särskild satsning under 2016 på PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)- för att öka förståelsen av dessa tillstånd och därmed minska de negativa attityderna  och stigmatiseringen i samhället. I detta informationsarbete ska föreningen samverka med relevanta myndigheter och organisationer, bl. a. med Landstinget i Uppsala län och kommunerna därinom. 

Uppsala den 3 april 2016

Styrelse ordförande
Andreas Nilsson

 

 

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

 1. Shared Reading

  25 februari kl: 17:00 - 17 juni kl: 18:30
 2. Årsmöte 10 april kl.18.00-20.30

  10 april kl: 18:00 - 20:30
 3. Medlemsträff Picknick 12 juni 2019 kl.18.00

  12 juni kl: 18:00 - 20:30

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.