Verksamhetsplan 2020

barron_custom1_logo-new

Uppsala Ångestsyndromsällskaps verksamhetsplan för år 2020

Uppsala Ångestsyndromsällskap fortsätter 2020 på den inslagna banan med självhjälp åt ångestdrabbade, informationsspridning och påverkan- och inflytandearbete. Föreningen kommer att så långt möjligt anordna medlemsträffar några gånger per termin, av vilka två ska vara av öppet hus- karaktär. Naturligtvis kommer föreningen också fortsätta att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen samt försöka öka medlemsantalet.

Medlemsträffar:

Under verksamhetsåret kommer föreningen att anordna ett antal medlemsträffar, där vi särskilt ägnar oss åt sociala aktiviteter.

Medlemmar:

En målsättning för 2020 är att försöka öka medlemsantalet och att nå fler ungdomar som har ångestproblematik genom att försöka nå ut till skolorna.

Sällskapsaktiviteter:

Föreningen kommer också att fortsätta anordna olika sällskapsaktiviteter som ska ge mänsklig gemenskap, samhörighet och social träning. Dessa aktiviteter ska vara inriktade på att bryta den isolering som många ångestdrabbade hamnar i och förbättra deras möjligheter att umgås och verka tillsammans med andra människor i olika miljöer.

Självhjälpsgrupp:

Även under 2020 kommer föreningen att erbjuda personer som år ångestdrabbade att delta i en självhjälpsgrupp, där deltagarna ger varandra emotionellt stöd, utbyter erfarenheter och tipsar om sådant som kan hjälpa och lindra.

Öppet hus -träffar:

Föreningen kommer även under 2020 att bjuda in allmänheten och andra som kan vara intresserade av ÅSS och dess verksamhet till öppet hus 1-2 gånger per termin.

Föreläsningar:

Även under verksamhetsåret 2020 kommer ÅSS att anordna och bjuda in till föreläsningar om ångesttillstånd, PTSD och djurs betydelse vid psykisk ohälsa. Dessa föreläsningar har som syfte att ge ökade kunskaper om olika ångesttillstånd och behandlingsformer samt visa på metoder för att förbättra det psykiska måendet som helhet. Vi kommer också att fortsätta vara ute och föreläsa om våra egna erfarenheter av olika ångesttillstånd.

Påverkansarbete och samarbete:

Under 2020 kommer ÅSS fortsätta att:

 • Delta i brukarnätverket NSPH Uppsala läns (Nationell Samverkan för psykisk Hälsa) nätverksmöten 1 gång i månaden.
 • Samverka med övriga brukar-, patient- och anhörigföreningar,
 • Fortsätta vårt samarbete med Uppsala kommuns Anhörigcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset samt Funktionsrätt Uppsala län och kommun (f.d HSO).
  • Fortsätta ha regelbunden kontakt med Ångestförbundet ÅSS.
  • Delta i brukarrådet för verksamhetsområde psykiatri och dess arbetsutskott.
  • Delta i brukarrådet för Affektiva mottagningen och dess arbetsutskott.
  • Delta i brukarrådet för psykos- och rättspsykiatri.
  • Bevaka och tillvarata de ångestdrabbades intressen och rättigheter, främst inom RegionUppsala (f.d.landstinget)och kommunens socialpsykiatri, men också i samhället som helhet.
  • Sprida information och kunskap om de olika ångestsjukdomarna.
  • Samarbeta med Arvsfondsprojektet Vox Vigor- en nättidning om psykisk ohälsa/hälsa.

Representation:

Under verksamhetsåret 2020 har vi för avsikt att:

 • Representera föreningen på olika typer av mässor och events.
 • Föreläsa/informera via Sesam och/ eller föreningen Hjärnkoll Uppsala län och vid övriga lämpliga tillfällen.
 • Representera föreningen under Psykiatriveckan i november.
 • Representera föreningen på Världsmentalhälsodagen den 10 oktober.

   Media:

 • Delta i reportage och liknande om tillfälle ges.
 • Vara till hjälp för journalister och programmakare som vill veta mer om ångesttillstånd.
 • Bevaka våra medlemmars intressen.

Marknadsföring:

 • Kontinuerligt uppdatera vår hemsida och vår Facebook-sida om vad som är på gång i föreningen.
 • Sprida våra broschyrer/foldrar på vårdmottagningar, träffpunkter, i Psykiatrins hus samt övriga platser i Uppsala där det är tillåtet.

Medlemskontakt:

 • Göra medlemsutskick via e-post och vanlig post.

Utbildning:

 • Erbjuda utbildning för styrelsen inom ramen för vår verksamhet.
 • Erbjuda utbildning för medlemmar inom ramen för vår verksamhet

Uppsala den 5 april 2019

 

Petra Rohrer

Ordförande

 

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.