Verksamhetsberättelse 2018

Föreningens medlemsmöten och styrelsemöten har under  2018  ägt rum hos  HSO- numera Funktionsrätt- på Kungsgatan 64.

Under 2018 har föreningen haft 6 protokollförda styrelsemöten, ett årsmöte, ett konstituerande möte, 2 planeringsdagar -en per termin, 6 medlemsträffar samt 5 ”öppet hus”- träffar. Vid våra träffar har vi haft olika aktiviteter och teman. Föreningen har haft två ”Öppet hus”-träffar på våren och tre ”Öppet hus”-träffar på hösten, dit man kunnat komma som icke-medlem för att lyssna och få information om vår förening och dess verksamhet.

Medlemmar: medlemsantalet 2018 minskade från 106 medlemmar (2017) till 86.

Under verksamhetsåret har vi genomfört olika sociala aktiviteter tillsammans- se nedan. Naturligtvis har även alla andra medlemsmöten haft ett socialt inslag genom att vi har träffat varandra i föreningen för en stunds samvaro. Även fikapausen har varit en del av programmet på träffarna.

 

Medlemsträffar:

Under 2018 har föreningen haft 6 medlemsträffar. Dessa träffar har bestått av bowling hos O´Learys i centrala Uppsala  då 6 personer deltog, 1 spelkväll då vi har träffats i HSO:s lokaler  Kungsgatan 64  och spelat sällskapsspel (6 medlemmar deltog , en träff där vi spelade minigolf- 3 medlemmar deltog, samt den årliga picknicken, då 4 medlemmar deltog. På grund av dåligt väder fick vi ha den inomhus i HSO:s lokaler. Under hösten hade vi 2 medlemsträffar, först en medlemsträff då vi bjöd in Kristina Bromark-kommunens brukarombud- 9 medlemmar deltog och sedan hade vi den årliga julfesten, då 9 medlemmar deltog.

Under verksamhetsåret har Anki Kärker gjort ett utmärkt jobb med att boka rum hos HSO för föreningen.

Självhjälpsgruppen/Gemensam läsning:

Under 2018 hade vi inte tillräckligt med deltagare för att starta någon självhjälpsgrupp. Under verksamhetsåret testade vi något nytt istället, tillsammans med Stadsbiblioteket i Uppsala och föreningen Balans Uppsala. Metoden kallas för ”Shared readin” (Gemensam läsning) och kommer ursprungligen från England. Ledare för detta var Wilda Johansson, bibliotekarie. Metoden innebär att man läser noveller eller dikter tillsammans i grupp över en kopp kaffe- det är gruppledaren som tar med sig texter. Gruppen reflekterar sedan tillsammans