Våra samarbetspartners

Följande patient-, brukar- och anhörigföreningar samarbetar ÅSS med:

 • Attention ( neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD,ADD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom).
 • Autism- och Asperger-föreningen.
 • Balans- Bipolär sjukdom och depression.
 • IFS- (Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykossjukdomar).
 • OCD-förbundet- ( Tvångssyndrom och tvångstankar).
 • RSMH- Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.
 • RFHL- Riksförbundet för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling, arbetar mycket med frågor om läkemedelsberoende.
 • FMN- Föräldraföreningen Mot Narkotika.
 • Kamratföreningen Länken.
 • Föreningen Hjärnkoll.
 • Frisk & Fri- en förening mot ätstörningar.

ÅSS ingår även i de två brukarnätverk som finns i Uppsala län:

1. Brukarnätverket NSPH- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

2. Brukarnätverket För Beroendefrågor.

ÅSS samarbetar även med: