Våra samarbetspartners

Följande patient-, brukar- och anhörigföreningar samarbetar ÅSS med:

 • Attention ( neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD,ADD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom).
 • Autism- och Asperger-föreningen.
 • Balans- Bipolär sjukdom och depression.
 • IFS- (Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykossjukdomar).
 • OCD-förbundet- ( Tvångssyndrom och tvångstankar).
 • RSMH- Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.
 • Equal
 • FMN- Föräldraföreningen Mot Narkotika.
 • Föreningen Hjärnkoll.

ÅSS ingår även i det  brukarnätverk som finns i Uppsala län:

1. Brukarnätverket NSPH- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

 

ÅSS samarbetar även med:

 • HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan. (Funktionsrätt Uppsala län- FUL)
 • Törnström återhämtningskonsult- se länk till hemsida under fliken ”Länkar”.
 • Forum för brukarinflytande– ett treårigt Arvsfondsprojekt som ägs av Studieförbundet Vuxenskolan och där 3 av föreningens medlemmar arbetar. Se länk till hemsida under fliken ”Länkar”.
 • Anhörigcentrum.
 • Röda Korset.
 • Psykiatrins olika avdelningar/mottagningar via deras brukarråd.
 • Personliga ombud- Sofrosyne
 • Beroendemedicinska avdelningen.
 • Brukarnas Revisionsbyrå, BRiU
 • Studieförbundet Vuxenskolan.
 • NSPH riks (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).
 • Forum för Brukarinflytande- ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som ägs av Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala. http://www.brukarinflytande.se
 • Studieförbundet Vuxenskolan- http://www.sv.se
 • SESAM
 • Vox vigor- en nättidning om psykisk hälsa/ohälsa- ett Arvsfondsprojekt som ägs av Studiefrämjandet Uppsalaregionen.