Samarbete med forskare från Uppsala universitet

Den 21 mars 2019, under Märta Nasvelldagen, fick ÅSS kontakt med några forskare från universitet som forskar om hjärnan och ångest. Tisdagen den 23 april hade ÅSS ett första möte med dem då vi diskuterade vad vi i föreningen som har egen erfarenhet av ångest tycker att de borde forska om.

Under maj eller juni kommer ÅSS att bjuda in forskarna till en medlemsträff- datum och tid ännu ej fastställt. Mer information kommer senare, både på hemsidan och via medlemsutskick.