Uppsala Ångestsyndromsällskapets program för inflytande- och påverkansarbete, del 1

Inledning

Uppsala Ångestsyndromsällskap är en stödförening för människor med olika ångestsyndrom och deras anhöriga/närstående. Föreningens syfte är att sprida information och att arbeta för att tillvarata intressen för personer med olika ångestsyndrom.

Värderingar och verksamhetsidé

ÅSS är en ideell förening som bygger sin verksamhet på kamratstöd och hjälp till självhjälp. Utgångspunkten för all verksamhet skall vara personligt engagemang, baserat på en gemensam värdegrund. Denna värdegrund innefattar omtanke om medmänniskan, gemenskap, empati och tolerans.

ÅSS vill motverka alla slags negativa fördomar, i synnerhet mot psykiska funktionshinder och mot de individer som lever med sådana besvär. Ett sätt att göra detta är att som attitydambassadör för Hjärnkoll vara ute och föreläsa om hur det är att leva med psykisk ohälsa. Attitydambassadörerna föreläser för vårdpersonal, allmänheten, arbetsgivare med flera för att sprida kunskap om och förändra attityder gentemot personer med psykisk ohälsa.

Dagens samhälle är hårt och ställer stora krav, inte minst arbetsmarknaden. Förekomsten av ångestsyndrom tenderar att ständigt stiga, vilket åtminstone delvis kan förklaras med yttre faktorer, ofta på samhällsnivå. Individen förväntas vara stresstålig, socialt välfungerande och högpresterande på ett flertal områden. Detta leder till att många inte kan leva upp till kraven och hamnar i en form av utanförskap eller till och med isolering. Även den som är anhörig/närstående till en person med en psykisk problematik, kan uppleva en känsla v utanförskap och bristande förståelse från omgivningen.

ÅSS vill vara en mötesplats där alla känner sig bekräftade och behövda.

Opinionsbildning-mål

ÅSS vill bidra till att skapa ökad kunskap om och förståelse för ångestsyndrom. Föreningen vill även arbeta för bättre och mer tillgänglig vård för den som drabbas.

ÅSS skall arbeta för att alla- oavsett funktionshinder- skall ha full gemenskap, tillgänglighet och delaktighet inom olika områden, såsom arbetsliv, offentliga miljöer med mera.

Frågor att driva inom föreningens inflytande – och påverkansarbete

 • ÅSS vill verka för ökad kunskap om och förståelse för ångestsyndrom och vad dessa innebär.
 • Motarbeta fördomar om psykisk ohälsa i allmänhet och ångestsyndrom i synnerhet.
 • Verka för en helhetssyn på människan.

 

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.