Inflytande-och påverkansarbete, del 2

Missbruks- och beroendeområdet:

ÅSS i Uppsala län vill även arbeta med att förbättra och utveckla missbruks- och beroendevården, då psykisk ohälsa ofta hänger samman med missbruks-och beroendeproblematik.  Särskilt det som gäller läkemedelsberoende, men även alkoholmissbruk/beroende som ofta är förknippat med just ångestproblematik samt spelmissbruk, narkotikaberoende och dopning.

I första hand bör läkemedel utan beroendepotenial förskrivas mot ångest, oro och sömnbesvär. Beroendeframkallande mediciner ska användas med försiktighet och bara där det verkligen är befogat. Det får aldrig förskrivas slentrianmässigt, och det måste alltid noggrant följas upp med täta intervaller.

Vid beroendeproblematik, oavsett om det gäller spel, internet eller droger, bör alltid en bakomliggande ångestproblematik misstänkas, som i förekommande fall direkt ska behandlas.

Det behövs en ökad förståelse för att missbruk av droger, i synnerhet alkohol, ofta är en form av självmedicinering mot ångest. Den som behandlas för missbruk/beroende ska alltid erbjudas psykologiskt stöd. Vi rekommenderar motiverande samtal (MI) som metod.

Skola och utbildning

Lärare och andra pedagoger bör genom utbildning ha en grundläggande förståelse för de vanligaste ångestbesvären, i synnerhet för social fobi.

Misstänkta ångestbesvär hos elever, med menlig inverkan på deras mående och skolprestationer, bör omedelbart utredas inom elevhälsovården, där psykologisk kompetens alltid för finnas.

Undersökningar visar entydigt att skolungdom lider av alltmer ångest och stress. Skol- och studenthälsovård bör därför tillföras ytterligare resurser för att täcka de ökade behoven.

Fler psykologer och speciallärare, som kan stötta elever med ångestproblematik, behöver anställas på högstadiet och gymnasiet.

Avslappningsträning bör bli ett obligatoriskt moment i gymnastikundervisningen.

Som en del i lämpliga ämnen såsom biologi eller livskunskap ska eleverna undervisas om de vanligaste ångestsjukdomarna, så att de kan känna igen sådana besvär hos sig själva och sina skolkamrater, förstå att de är vanliga och behandlingsbara samt veta vart man kan söka hjälp.

Muntlig prestation bör bli en fast del i svenskämnet. Ingen elev ska behöva vara oförberedd när det gäller formerna för att göra en redovisning eller annan framställning inför klassen.

Arbetsmarknad:

 • Ångestsyndrom kan leda till svårigheter i arbetslivet. Detta bör såväl Arbetsförmedling som arbetsgivare ta hänsyn till i högre utsträckning.
 • Föreningens vision är att varje individ skall kunna utbilda sig och försörja sig genom eget arbete, om nödvändigt med anpassning och stöd av olika slag.
 • Arbetsförmedlingen bör verka aktivt för att stödja personer med psykiska funktionshinder/funktionsnedsättningar, så att alla kan komma in på arbetsmarknaden.
 • Erbjud större möjligheter till individuell anpassning av arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, liksom upplägg av tjänster, arbetstider etc.
 • Utökade resurser till lönebidrag och särskilda anställningsformer.
 • Det krävs mer stöd till arbetsgivare vad gäller anpassning av arbete, rehabilitering med mera.

 

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.