Personliga Ombud- Sofrosyne

Från och med den 1 oktober 2014 har vi utifrån avtal med Uppsala kommun tagit över ansvaret för Personliga ombud.

Du kommer i kontakt med våra personliga ombud via mail: personligtombud@sofrosyne.se eller telefon: 0735-187610.

Elisabeth Axberg 0735-187611, e-post: elisabeth.axberg@sofrosyne.se

Ing-Marie Hedman 0735-187612, e-post: ing-marie.hedman@sofrosyne.se

Karolina Wik 0735-187613, e-post: karolina.wik@sofrosyne.se

Hilde Klasson 0735-187614, e-post: hilde.klasson@sofrosyne.se

Birgitta Dahl 0735-187615, e-post: birgitta.dahl@sofrosyne.se

Marie Siberg 0735-187616, e-post: marie.siberg@sofrosyne.se

Besöksadressen är: Kungsängstorg 2 6tr och postadress; Box 3039, 750 03 Uppsala.

Personligt ombud ger stöd till personer från 18 år och som på grund av sin psykiska funktionsnedsättning har omfattande och långvariga svårigheter i vardagslivet som behöver eller har kontakt med myndigheter, t.ex. Psykiatrin, Försäkringskassan eller Socialtjänsten och som behöver ett stöd i sina kontakter med myndigheter. Ombuden arbetar med att stödja individen samtidigt som de uppmärksammar och rapporterar systemfel när det gäller arbetet med målgruppen till berörda myndigheter.

Alla personliga ombud har gedigen utbildning och lång erfarenhet av arbetsuppgifter inom olika samhällssektorer. Tillsammans har vi en mycket god kunskap om hur samhället fungerar och hur olika problem som människor med psykiska funktionshinder kan ställas inför hanteras på bästa sätt.

Välkommen att höra av dig!

http://www.sofrosyne.se/