Brukarråd- möten med företrädare för vården

Brukarråd:

Brukarråd är möten där representanter för olika patient-, brukar- och anhörigföreningar träffar företrädare för vården, de professionella,  och diskuterar förbättringsarbete. I Uppsala finns det i dagsläget 7 stycken brukarråd:

 1. Psykiatridivisionen
 2. Affektiva mottagningen.
 3. Neuropsykiatri.
 4. Beroende/missbruk.
 5. Personliga ombud i Uppsala.
 6. Psykos- och rättspsykiatri.
 7. Akut- och konsultpsykiatri.

ÅSS ingår även i de två brukarnätverken som finns i Uppsala län, nämligen brukarnätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och brukarnätverket för Beroendefrågor.

Brukarnätverket NSPH(nationell samverkan för psykisk hälsa):

I detta nätverk samarbetar ca 15 olika föreningar inom området psykiatri. Nätverket har sina möten den första torsdagen varje månad.

På nätverkets möten diskuteras gemensamma frågor som gäller psykiatriområdet och som representanterna sedan tar upp på de så kallade brukarråden, då man träffar företrädare för vården. Brukarnätverket NSPH har även ett så kallat AU ( Arbetsutskott) som i dagsläget består av följande 2 personer:

 1. Elsa Kjellander- vice ordförande i Föreningen Balans och utvecklingsledare för Forum för brukarinflytande.
 2. Anna-Karin Söderberg- kassör i Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS och Föreningen Hjärnkoll.

Brukarnätverket för Beroendefrågor:

Är ett nätverk som består av ca 10 patient-, brukar- och anhörigföreningar inom området missbruk/beroende. Nätverket har möten ungefär 1 gång/månad och diskuterar då gemensamma frågor som man sedan tar upp med företrädare för Beroendevården på ett så kallat brukarråd. Brukarråd hålls ca 2 gånger/termin.

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.