Märta Nasvelldagen 21 mars 2019

 

Torsdagen den 21 mars 2019 anordnades Märta Nasvelldagen av Uppsala universitet, psykiatrin i Uppsala samt brukarorganisationerna. Temat denna gång var: Ångest- från hjärnavbildning till behandling. Totalt hölls fem föreläsningar om ångest mellan 16.30 och 19.30 med en kort paus vid 17.45-18.10 då kören Cikada sjöng under ledning av Ingela Linde.

Eftermiddagen inleddes med en introduktion som hölls av följande personer:

Lisa Ekselius, professor, överläkare

Gunilla Svedström, verksamhetschef
Pia Röjedeby, brukarinflytandesamordnare

Första föreläsningen Varför pratar vi inte om ångest? hölls 16.50-17.20 av två av ÅSS:s medlemmar, det vill säga två personer som har egen erfarenhet av att leva med ångest. Det var Ylva Larsson och föreningens ordförande, Petra Rohrer. 

Därefter föreläste  Andreas Frick, docent, psykolog  och  Malin Gingnell, docent, ST-läkare på temat: Hur kan vi mäta ångest?

Efter pausen föreläste så Maria Torsner, utvecklingsledare, om  Snorkel – att kunna andas fast man är under ytan- information och egenvård vid ångest.

Nästa föreläsning handlade om  Känsloskola: Lär dig hantera ångest och få det lättare att nå viktiga mål i livet och hölls av:
Martina Wolf-Arehult, fil dr, psykolog
Martina Isaksson, doktorand, psykolog

Sista föreläsningen var:

Vad händer i hjärnan vid behandling av ångest?
Andreas Frick, docent, psykolog
Malin Gingnell, docent, ST-läkare

19.30  Avslutningsord.

 

Glädjande nog var det många åhörare som befann sig på plats, ca 400- detta gjorde att man tvingades att öppna ytterligare två rum där åhörarna kunde se och höra föreläsarna via en film som streamades.  Forskarna som deltog vill också ha fortsatt kontakt med Ångestsyndromsällskapet ÅSS för gemensamma diskussioner om sin forskning kring ångestsyndrom.

Nu finns det en film från föreläsningarna under Nasvelldagen, sehttps://www.akademiska.se/, sök sedan under Psykiatri- klicka därefter på ”Psykiatri psykiatri”, den första i blå text som står under ”antalet sökträffar 81”, därefter klickar man på ”Se  föreläsningarna från Märta Nasvelldagen 2019” som står med röd text.

Läs gärna artikeln om denna eftermiddag/kväll i Vox Vigor. https://voxvigor.se/ylvas-och-petras-upplevelser-av-angest/.