Julbord 20/12-2018

20181220_171814_resized

Torsdagen den 20 december 2018 hade föreningen terminsavslutningen med sitt traditionella julbord för medlemmarna. Totalt var vi 9 personer som åt traditionell julmat och hade en trevlig social samvaro. Föreningens vice ordförande hade gjort egna julklappar till de som närvarade. Mycket trevligt inititiav! Vi höll till i HSO:s (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) lokaler på Kungsgatan 64.

 

20181220_171814_resized20181220_172022

 

Publicerad i Medlemsträffar Taggar: , ,

Förväntanslistan

När du har kontakt med Psykiatrin i Uppsala län kan du förvänta dig att:

Vården är tillgänglig

 • via personligt besök, telefon och ”mina vårdkontakter” på 1177.se 
 • det finns tolkhjälp om du behöver det

Inflytande och kontinuitet

Bedömning och behandling utgår från din berättelse om dina besvär, vad du ser som dess orsaker och vad du behöver hjälp med, tillsammans med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du får möjlighet:

 • att ta med dig någon vid besök
 • att välja det behandlingsalternativ som du föredrar
 • till en samtalskontakt om du behöver det i förekommande fall
 • till grundlig information om biverkningar och verkningar vid läkemedelsbehandling samt får avsluta din läkemedelsbehandling när du så önskar
 • till hjälp med medicinbyte/utsättning/insättning
 • att utforma ett psykiatriskt vårdkontrakt eller nätverkskontrakt om hur vården ska agera vid tecken på återinsjuknande som journalförs
 • till en fast vårdkontakt
 • till en vårdplan
 • till en Samordnad Individuell Plan (SIP) när du har behov av kommunala insatser
 • till att aktivera dig under vistelsen på heldygnsvården som planeras tillsammans med dig

 

Bemötandet

 • utgår från respekt för dig
 • ditt självbestämmande och din integritet respekteras oavsett vårdform
 • hälso  – och sjukvårdsinsatserna utgår från dina styrkor och resurser
 • hälso- och sjukvårdsinsatserna ges inte utan ditt samtycke. Vid tvångsvård gäller särskilda regler.

Du får information om:

 • din vård och behandling                                                                                                   10881_HD
 • valfrihet och vårdgaranti
 • biverkningar

Om du drabbas av vårdskada får du all tillgänglig hjälp.

Anhöriga/närstående

 • lyssnas på och bemöts respektfullt
 • betraktas som en resurs i vården
 • erbjuds vara delaktiga vid utformandet och genomförandet av vården
 • om du har barn beaktas barnets behov av information, råd och stöd

Barn under 18 år

 • Barnets bästa ska särskilt beaktas, när hälso- och sjukvård ges
 • Information ska ges till vårdnadshavare

Din vård och behandling

 • utvärderas och förändras efter behov
 • du kan byta behandlare om personkemi eller kommunikation inte fungerar
 • du kan begära en ny medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd/din behandling, inom eller utanför ditt eget landsting

Bidra till att förbättra verksamheten och forma framtidens vård

 • erbjudas att medverka till att utbilda framtidens medarbetare genom att studenter kan vara med när du träffar vårdpersonal
 • erbjudas att delta i de forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår i verksamheten

Om du inte är nöjd

 • kan du vända dig till enhetens eller sektionens chef och i nästa steg verksamhetschefen
 • kan du lämna synpunkter på Psykiatrins hemsida

kan du även vända dig till brukarföreningarna eller Patientnämndens kansli Region Uppsala

 

Publicerad i Förväntanslistan Uppsala Taggar: , ,

Öppet hus/medlemsträff 15 november 2018

Torsdagen den 15 november hade ÅSS höstterminens sista öppet hus-träff. Vi var 7 personer som träffades det då, varav en ny person. Vi fikade och samtalade, bland annat om trauman och PTSD.

 

Publicerad i Medlemsträffar

Psykiatriveckan i Uppsala 12-16 november 2018

Vecka 46, den 12-16/11-2018 anordnar föreningen Hjärnkoll Uppsala län årets upplaga av Psykiatriveckan. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade. Ingen föranmälan krävs, utom till 2 föreläsningar som anordnas av Sesam. Föreläsningarna kommer att hållas i Gunnesalen i Psykiatrins hus, ingång 10 och är oftast på eftermiddagarna mellan 12.30- 17.00. Temat för veckan är Psykisk hälsa i livets olika skeden.

Så här ser programmet ut som finns på hjärnkolls hemsida:

Måndag 12 november,huvudtema: Arv och miljö:

12.30–12.45 Välkommen! – Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset

12.45–12.55 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
13.00–13.45 Upplevelser av trauman ur ett barns perspektiv – Petra Rohrer, Hjärnkollambassadör, Ordförande ÅSS Uppsala, skribent Vox Vigor

13.45–14.00 Paus

14.00–14.45 Att arbeta med sin egen berättelse mot självstigmatisering. NECT i Göteborg – Daniel
Abrams, FoUU-samordnare, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14.50–15.35 Immunopsykiatri – Janet Cunningham, docent och specialistläkare i psykiatri, Akademiska
sjukhuset
15.35–15.45 Paus
15.45–16.45 Rätt till medicinfria alternativ vid psykisk ohälsa! – Staffan Utas, ordf. Equal (f.d. RFHL Uppsala län)

16.45–17.00 Avslutningsord

 

Tisdag 13 november: huvudtema: Skola

10.00-12.00 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10
13.30-15.30 PLATS: Mallasalen, Uppsala Stadsbibliotek.

10.00–10.15 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län

10.15–11.00 Lärande och psykisk hälsa: hur går de ihop? Ett axplock av resultat från Kupol-studien –
Rosaria Galanti, adjungerad professor, Karolinska Institutet

11.05–12.00 OCD skolprojekt – Bengt Olsen, projektledare, styrelsemedlem
i Svenska OCD-förbundet och Uppsalaföreningen
Mamma, jag har blivit knäpp! Filmvisning – Gunilla Ekholm, tf ordförande Svenska
OCD-förbundet och styrelsemedlem i Uppsalaföreningen
13.30–15.30 SeSam föreläsning – Obs! Föranmälan krävs, www.sesamuppsala.se
Twice exeptional – barnen som är mer av allt! – Salka Sandén, förälder till ett ett barn med
asperger, adhd och särbegåvning.


ONSDAG 14 NOVEMBER, HUVUDTEMA: ARBETSLIV

12.30-16.45 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10.
18.00–19.30 PLATS: Mallasalen, Uppsala Stadsbibliotek.

12.30–12.55 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
13.00–13.45 Sömnens betydelse för kropp och själ – Christian Benedict, forskare docent Institutionen
för neurovetenskap, Uppsala Universitet

13.45–14.00 Paus

14.00–14.40 IPS – Stegen, från skyddad verkstad till arbete på öppna arbetsmarknaden – Linnea Eriksson,
Yrkessamordnare/Samordnare samt Yrkessamordnarna Jenny Fischer, Eva Manlig,
Maria Eden och Karin Håkansson från Stegen arbetsrehabilitering, Knivsta kommun
14.45–15.30 Stöd för att komma ut på arbetsmarknaden – Majlinda Schalin och Krister Toftén, arbetsterapeuter,
Arbetsförmedlingen Uppsala Knivsta
15.30–15.45 Paus
15.45–16.30 PEER Support – ny yrkesroll inom psykiatri och socialpsykiatri med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och en återhämtningsresa som grundförutsättning. Ett kamratstöd i utvecklad
form. Hur, var och varför? – Anna-Maria Lundberg, verksamhetsledare Forum för
Brukarinflytande
16.30–16.45 Avslutningsord
18.00–19.30 SeSam föreläsning – Obs! Föranmälan krävs, www.sesamuppsala.se
Vägen från väggen, boklansering. Träffa författarna Malin Roca Ahlberg och Jessica Stigsdotter

Torsdag 15 november: huvudtema Senior 

12.30-16.00 PLATS: Lokal Gunnesalen, Akademiska ingång 10.

12.30–12.40 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
12.45–13.45 Psykisk ohälsa hos äldre – Dr. Malgorzata Szmidt, Äldrepsykiatriska

Verksamheten inom äldrepsykiatrin – Paul Johansson, avdelningschef, äldrepsykiatriska
mottagningen, Akademiska sjukhuset

13.45–14.00 Paus
14.00–14.45 OCD med samlartvång/samlarsyndrom – Eva Sandberg och Gunilla Ekholm, Svenska
OCD-förbundet
14.50–15.50 Information från Verksamhetsområde Psykiatri – Eva Smith, bitr. verksamhetschef, Samordning Verksamhetsområde Psykiatri, Akademiska sjukhus

15.50–16.00 Avslutningsord

 

Fredag 16 november: huvudtema: Strategier för att må bra

12.30-15.30 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10.

12.30–12.45 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordf. Hjärnkoll Uppsala län
12.50–13.20 Promenader i Balans – KBT i praktiken – Carl-Johan Bachofner, grundare av promenader
i Balans
13.25–13.55 Konsten att se det ljusa i den mörka tillvaron – Jouanita Törnström, Hjärnkollambassadör, återhämtningskonsult inom psykiatri

13.55–14.15 Paus
14.15–14.45 Liam, världens bästa ångestmedicin – Petra Rohrer, Hjärnkollambassadör, ordf. ÅSS,
skribent på Vox Vigor
14.50–15.20 Musikens helande kraft – Maj Grandmo, Hjärnkollambassadör
15.20–15.30 Tack för den här gången!
Se lärande


Under pauser har du möjlighet att träffa representanter från brukarföreningar med flera. Du hittar dem intill receptionen.
Programmet kan komma att ändras så håll uppsikt på www.akademiska.se/psykiatri eller
www.hjarnkoll-uppsalalan.se

Liam- världens bästa ångestmedicin.

21840_101947799838814_4244066_n

Publicerad i föreläsningar

Öppet hus-träff och besök av brukarombudet Kristina Bromark 25/10-2018

Torsdagen den 25 oktober 2018 hade föreningen öppethus-träff och fick då besök av Uppsala kommuns brukarombud Kristina Bromark. Vi var 9 personer, varav 2 nya personer, som hade bra och givande samtal med Kristina om hur ÅSS vill att hon arbetar. Vi tog upp frågor som vi i föreningen tycker är viktiga. Bland annat framförde vi önskemål om att få en egen lokal- om inte det går så att man kanske skulle kunna göra som man har gjort i bl.a. Skellefteå, där man har ett föreningarnas hus.

Vi pratade även om djurens betydelse för psykisk hälsa, som är en hjärtefråga för föreningen och om att förutsättningarna för arbetet med ökat brukarinflytande för brukarrepresentanterna måste bli bättre. Ett extra stort tack till Eleonor som hade bakat en underbart god äppelkaka! Tack också till Kristina Bromark och alla som kom!

ÅSS äppelkaka

Publicerad i Uncategorized

Höstens första öppet hus-träff 6/9-2018

Föreningen hade höstterminens första öppet hus-träff torsdagen den 6 september 2018. Vi var 7 personer som träffades i HSO:s lokaler på Kungsgatan 64, vi pratade och informerade om ÅSS samt fikade. Öppet hus- träffarna är till för alla som är intresserade av ÅSS och vår verksamhet- man måste inte vara medlem i föreningen för att besöka oss vid dessa tillfällen.

Nästa öppet hus-träff: den 25 oktober kl.18.00 hos HSO på Kungsgatan 64 i Uppsala, i närheten av Lindvalls kaffe. Då får vi besök av Uppsala kommuns brukarombud, Kristina Bromark.

 

Välkommen att besöka oss då!

Publicerad i Öppet hus

ÅSS besökte Omsorgsnämnden onsdag 26/9-2018

Onsdagen den 26 september 2018 besökte ÅSS Omsorgsnämnden. Vi blev inbjudna till deras sammanträde för att presentera föreningen och dess verksamhet. Föreningens ordförande och kassör gick dit. Vi lyfte frågan om djurs betydelse vid psykisk ohälsa, vi berättade om föreningens sociala aktiviteter och att föreningen saknar en egen lokal. Vi hade 15 minuter på oss, så vi hann inte berätta om riktigt allt. Det var ca 30 kommunpolitiker som lyssnade på oss.

 

 

Publicerad i Nyheter

Vox Vigor- en nättidning om psykisk ohälsa/hälsa

VoxVigorHeader

Vox Vigor – en nättidning

Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten.

Vox Vigor – en nättidning är ett projekt som drivs av Studiefrämjandet Uppsalaregionen och finansieras av Arvsfonden. Uppsala kommun och Uppsala Kulturförening är samarbetspartner. Hjärnkoll Uppsala län, SeSam Uppsala och Ting & Kaka i Uppsala stöder projektet.

Redaktionen för tidningen består av personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar. En del av oss är utbildade journalister, medan andra inte är det. Däremot har vi gedigen kunskap om psykisk ohälsa. Vi skriver artiklar, insändare, fotograferar, gör intervjuer med intressanta personer, gör olika reportage samt bevakar utvecklingen inom psykiatrin och vad som händer inom området brukarinflytande.

Tidningen har också en kultursida där man kan få sina dikter eller liknande publicerade om man vill. Om du som medlem i ÅSS har några idéer på vad tidningen borde skriva om eller göra ett reportage om, vänligen kontakta då ÅSS:s ordförande, Petra Rohrer via e-post: petra@voxvigor.se. Petra är anställd på 50 %.

Mer information om Vox Vigor: https://voxvigor.se

Tidningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Projektledare: Monica Atterberg

Publicerad i Nyheter

Förbundskongress 26-27 maj 2018 i Linköping

 

 

20170902_083341_resized20170902_145129_resized20170902_083402_resized

Helgen den 26-27 maj hade ÅSS riksförbund (som nu har bytt namn till Ångestförbundet ÅSS) sin kongress i Linköping. Kongressen samlade ca 45 deltagare från de olika lokalföreningarna i landet. Flest deltagare kom från Göteborg och Stockholm, från Uppsala deltog 2 representanter.

Lördagen den 26 maj ägnade vi förmiddagen åt rapporter från lokalföreningarna. Hur varje lokalförening fungerar, vilka som inte är aktiva just nu samt vilka lokalföreningar som har startats upp igen. Eftermiddagen ägnades åt olika diskussioner som dels leddes av en utomstående föreläsare och dels av ÅSS:s Uppsalas ordförande, Petra R. Petra ledde diskussioner om olika metoder för brukarinflytande. Hon berättade vilka metoder som Uppsala använder sig av för att öka inflytande och delaktighet för patienter och närstående. Metoder som hon berättade om var :

 • IPP- inflytande på plats som gjordes 2016 i Psykiatrins hus. En metod där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa stod 2 timmar, 2 dagar i veckan i entren och tog emot synpunkter på psykiatrivården från patienter, närstående och personal.
 • BRukarrevisioner- som är en granskning av verksamheter, mottagningar eller avdelningar som görs av personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, s.k. brukarrevisorer.
 • BRukarråd- möten med företrädare för psykiatrin som hålls regelbundet varje termin för gemensamma diskussion om förbättringar.
 • Brukarnätverket NSPH-Nationell Samverkan för Psykisk hälsa- ett nätverk som består av ca 10 patient-, brukar och anhörigföreningar som samverkar kring gemensamma frågor gällande psykiatri.

Lördagen avslutades med en gemensam middag på hotellet.

 

Söndagen ägnades helt åt förbundets årsmöte då en ny styrelse valdes. Förbundsordförande Lena Huss valdes

om för ytterligare en period. I den nya styrelsen sitter nu representanter för lokalföreningarna i Stockholm (2              st), Göteborg (1), Eskilstuna (2), Uppsala (1), Gävle (1) samt Halmstad (2). Vid årsmötet togs också beslutet om att byta namn från Svenska Ångestsyndromsällskap till Ångestförbundet ÅSS.

 

 

 

Publicerad i Riksförbundet ÅSS

Terminsavslutning, medlemsträff Picknick i Stadsträdgården

Onsdagen den 13 juni har föreningen sin traditionella terminsavslutning där vi bjuder våra medlemmar på picknick i Stadsträdgården- om vädret tillåter. Om det skulle regna så flyttar vi picknick inomhus till HSO:s lokaler på Kungsgatan 64. Anmälan till att delta sker till: Anki Kärker, via e-post: anki.karker@gmail.com eller via mobil:073-4448466 snarast. Vi träffas kl.18.00 antingen vid ingången till Stadsträdgården eller på HSO.

 

Varmt välkommen!

Hälsningar

styrelsen

På grund av risk för regn så hade föreningen sin picknick i HSO:s lokaler på Kungsgatan 64. Vi var 4 personer som åt god mat och umgicks.

Publicerad i Medlemsträffar

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.