Förväntanslistan

När du har kontakt med Psykiatrin i Uppsala län kan du förvänta dig att:

Vården är tillgänglig

 • via personligt besök, telefon och ”mina vårdkontakter” på 1177.se 
 • det finns tolkhjälp om du behöver det

Inflytande och kontinuitet

Bedömning och behandling utgår från din berättelse om dina besvär, vad du ser som dess orsaker och vad du behöver hjälp med, tillsammans med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du får möjlighet:

 • att ta med dig någon vid besök
 • att välja det behandlingsalternativ som du föredrar
 • till en samtalskontakt om du behöver det i förekommande fall
 • till grundlig information om biverkningar och verkningar vid läkemedelsbehandling samt får avsluta din läkemedelsbehandling när du så önskar
 • till hjälp med medicinbyte/utsättning/insättning
 • att utforma ett psykiatriskt vårdkontrakt eller nätverkskontrakt om hur vården ska agera vid tecken på återinsjuknande som journalförs
 • till en fast vårdkontakt
 • till en vårdplan
 • till en Samordnad Individuell Plan (SIP) när du har behov av kommunala insatser
 • till att aktivera dig under vistelsen på heldygnsvården som planeras tillsammans med dig

 

Bemötandet

 • utgår från respekt för dig
 • ditt självbestämmande och din integritet respekteras oavsett vårdform
 • hälso  – och sjukvårdsinsatserna utgår från dina styrkor och resurser
 • hälso- och sjukvårdsinsatserna ges inte utan ditt samtycke. Vid tvångsvård gäller särskilda regler.

Du får information om:

 • din vård och behandling                                                                                                   10881_HD
 • valfrihet och vårdgaranti
 • biverkningar

Om du drabbas av vårdskada får du all tillgänglig hjälp.

Anhöriga/närstående

 • lyssnas på och bemöts respektfullt
 • betraktas som en resurs i vården
 • erbjuds vara delaktiga vid utformandet och genomförandet av vården
 • om du har barn beaktas barnets behov av information, råd och stöd

Barn under 18 år

 • Barnets bästa ska särskilt beaktas, när hälso- och sjukvård ges
 • Information ska ges till vårdnadshavare

Din vård och behandling

 • utvärderas och förändras efter behov
 • du kan byta behandlare om personkemi eller kommunikation inte fungerar
 • du kan begära en ny medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd/din behandling, inom eller utanför ditt eget landsting

Bidra till att förbättra verksamheten och forma framtidens vård

 • erbjudas att medverka till att utbilda framtidens medarbetare genom att studenter kan vara med när du träffar vårdpersonal
 • erbjudas att delta i de forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår i verksamheten

Om du inte är nöjd

 • kan du vända dig till enhetens eller sektionens chef och i nästa steg verksamhetschefen
 • kan du lämna synpunkter på Psykiatrins hemsida

kan du även vända dig till brukarföreningarna eller Patientnämndens kansli Region Uppsala

 

Publicerad i Förväntanslistan Uppsala Taggar: , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*