Programråd depression/ångest

Ett program för depression/ångest har nu bildats för Region Uppsala.

Syfte och omfattning:

Programråd i Region Uppsala skapas som ett led i den nationella satsningen kring kunskapsstyrning.  programråd bildas när nya, alternativt uppdaterade, nationella riktlinjer finns. Syftet med programråden är att kartlägga och skapa förutsättningar för att de nationella riktlinjerna implementeras och att bevaka att resultaten för den aktuella patientgruppen ständigt förbättras.

Uppdrag: 

Uppdraget handlar om att stödja implementering av Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer i Region  Uppsala. Följande aktiviteter ingår:

 • Inventera aktuellt läge inom verksamheterna i Region Uppsala i förhållande till nationella riktlinjer och andra rekommendationer.
 • Presentera en verksamhetsplan med inplanerade aktiviteter.
 • I nära samarbete med verksamheterna definiera mätbara kvalitetsindikatorer samt ange målvärden för dessa.
 • På regionnivå följa, sammanställa och analysera verksamheternas resultat redovisade på förvaltningsnivå.
 • Medverka i framtagandet av kvalitetskrav inför verksamhetsuppdrag och andra styrande dokument.
 • Sammanställa processen för den berörda patientgruppen i en landstingsövergripande vårdöversikt där ansvarsfördelning mellan förvaltningar och professioner framgår i en sammanhållen vårdkedja.
 • Bevaka utvecklingen inom det egna området samt tidigt avisera kommande förändringar och möjliga konsekvenser av dessa.
 • Kontinuerligt informera regionledning om status och kommande arbete.
 • Framställa årlig rapport om resultatet av programrådets arbete.

Beslut och samverkan:

Beslut om vilka landstingsövergripande kliniska processer som ska beskrivas och införas fattas av regiondirektör efter samråd med Koncernledning Hälso- och sjukvård. Programrådet ska vara tvärprofessionellt bemannat med expertis från samtliga berörda förvaltningar, företrädare för kommunal vård samt för berörd patientorganisation. Processägare och uppdragsgivare är regiondirektör. Regiondirektör utser ordförande. Ledamöter i programråd utses av förvaltningsledning. Facklig förankring sker.

 

Ledamöter: 

ordförande: Inge Bruce, läkare, Landstingets ledningskontor.

Samordnare: Anna Karin Lidehäll, apotekare, Landstingets ledningskontor.

Åsa Törnkvist, bitr. verksamhetschef, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.

Ioannis Korus, läkare, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.

Mikael Bramfors, avdelningschef, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.

Kristina Morén, verksamhetsutvecklare, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.

Anna Löfgren, verksamhetsutvecklare Psykiatri, Akademiska sjukhuset.

Monica Jonsson, samordningschef, Hälsa och habilitering.

Gabrielle Holmström, psykolog, Centrumkliniken.

Anna-Karin Lindblom Folkesson, medicinsk rådgivare, Capio.

Åsa Jansson, kurator, Östhammars vårdcentral.

Per Beäff, läkare, HÄTÖ.

En representant för brukarnätverket NSPH.

Petra Rohrer, brukare, vice ordförande Uppsala Ångestsyndromsällskap.

Ingrid Larsson, närvårdskoordinator, Uppsala kommun.

Jenny Söderlund, verksamhetsutvecklare med inriktning psykisk (o)hälsa äldre, Uppsala kommun.

Adjungerad:

Agneta Eklund, chef för Enheten för kunskapsstöd, Landstingets ledningskontor (LLK).

Publicerad i Brukarinflytande/delktighet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.