Brukarråd med Psykiatridivisionen den 10 maj 2016

Brukarråd kallas de möten som vi i föreningarna har tillsammans med företrädarna för psykiatrin 2 gånger per termin. Idag kommer två av ÅSS:s representanter delta i mötet med ledningen för Psykiatrin i Uppsala. Nedan finns dagordningen för dagens möte- där kan man då se vilka frågor som ska diskuteras.

Brukarråd med psykiatridivisionen: 

14 personer deltog

Dagordning

 • Kort presentationsrunda
 • Nästa möte
 • Genomgång av föregående minnesanteckningar
 • Information från Verksamheterna:

– Arbetsordningen för Brukarrådet VO Psykiatri sköts upp till höstens möten.

– Utvärderingen om rökfri Psykiatri presenteras – Tony rapporterade. Utvärderingen genomfördes i november 2015 via en elektronisk enkät. 76% av medarbetarna uppgav att de inte hade fått någon utbildning i hur man kan stödja patienter till att bli rökfria. 74% av medarbetarna uppgav att rökfri psykiatri har föranlett en del konflikter mellan patienter och personal. Under 2 veckor fick patienter som var på väg att skrivas ut svara på enkäten.

– Information om Psykiatrins utbildning för poliser, i hur de bör agera vid hämtning av patienter. Gunilla S informerade om att det i dagsläget INTE finns någon utbildning för poliser gällande hur de bör agera vid hämtning av patienter. Däremot brukar Tobias E, chefsöverläkaren på Beroende, utbilda polisaspiranter om beroende. Gunilla berättade också att man har haft 2 möten tillsammans med Securitasvakter om hur man bör agera när patienter mår dåligt och/eller försöker lämna Psykiatrins Hus.

Brukarinflytandesamordnaren föreslog att man kan använda Hjärnkolls attitydambassadörer för föreläsningar för polisen och vakterna. Någon kom också med förslaget om att brukarföreningarna skulle kunna ta kontakt med polisen och bjuda in sig dit. Någon annan av brukarrepresentanterna föreslog att man kanske kunde bjuda in de som arbetar med psykiatriambulansen i Stockholm. Forum för Brukarinflytande och brukarinflytandesamordnaren kan samarbeta kring detta.

– Information om hur det är med lyhördheten i huset just nu Gunilla läste upp ett mejl från den som är ansvarig för lokalerna i Psykiatrins hus och enligt den personen så har man nu åtgärdat lyhördheten.

– Information angående restriktioner för e-post, istället för Mina vårdkontakter

Christina S läste upp information om restriktioner för e-post. I första hand ska funktionsbrevlådorna användas för frågor och synpunkter via 1177. Alla funktionsbrevlådor kommer att skrivas in i minnesanteckningarna så att brukarna kan testa dem.

Den nuvarande elektroniska vårdplanen är en katastrof, menade Gunilla. Man håller på och ser över den.

Under hösten kommer man att försöka anställa en farmaceut som kan sköta medicineringen, så att sjuksköterskorna får mer tid över till patienterna.

Mötet diskuterade alternativa behandlingsformer till mediciner. Bl,a. diskuterade det om vårdhundar, att arbeta med patienternas självkänsla m.m. Gunilla åtog sit att kolla upp om det finns något om självkänsla som man kan erbjuda patienterna. Gunilla informerade också om att man nu har anställt en ny sektionschef för BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). Han heter Ola D, kommer från BUP i Stockholm och börjar i slutet av augusti.

Brukarföreningarnas synpunkter och frågor

– Psykiatriveckan

Brukarinflytandesamordnaren informerade om den pågående planeringen av psykiatriveckan i november. Hjärnkoll och Sesam får första dagen. Hon uppmanade oss att mejla henne med förslag på föreläsningar.

– Missförhållanden i psykiatrin. Hur ska NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Uppsala län agera?

(överdos, vårdplanering som inte följs, hot om LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård), att patienter inte har  inflytande över sin vård)

– Uppföljning av föräldrautbildning. Föräldrar har goda erfarenheter av föräldrautbildning där de även har fått information om IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser). Pågår utbildningen fortfarande? Kan information om föreningen förmedlas till föräldrar? Kan informationsmaterial lämnas?

– Bemanning av akutpsykiatrin. Långa väntetider kvällar och helger. Hur är bemanningen av psykiatriker vid olika tider? Mats L från ETC kom till mötet och informerade om hur bemanningen är på psykakuten. Vid första besöket så har psykakuten ganska korta väntetider och bemanningen är ganska god om man ser till inflödet av patienter. Läkarna börjar arbeta kl.8.00 och om en patient kommer in till psykakuten under natten så får patienten oftast träffa läkare omgående. PAVA (psykiatriska akutvårdsavdelningen) ska, enligt Mats, alltid ha minst sex lediga platser.

Bemanning av sjuksköterskor nattetid på psykosavdelningarna? Endast en per två avdelningar?

Inga N kom till mötet och besvarade frågor om psykosvården. Hon informerade även om bemanningen av sjuksköterskor nattetid på psykosavdelningarna. Frågan gäller främst avdelning 1 i Psykiatrins hus. Vissa nätter finns det två sjuksköterskor. Det är dock svårt att rekrytera sjuksköterskor som vill jobba nätter.

 • Övriga frågor

Enligt Gunilla, den tillförordnade psykiatrichefen, så har man numera patientsäkerhetsmöten en gång i veckan.

Publicerad i Brukarråd, Psykiatridivisionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Behöver du någon att prata med?

När livet känns jobbigt, när tankarna har för stor påverkan på ens vardag så kan det vara skönt att prata med någon. Du kan alltid även vända dig till närmsta psykiatriska akutmottagning.


Om du behöver AKUT HJÄLP, ring 112.


Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Övriga hjälpresurser:

 • Självmordslinjen
  Tfn: 90101, Öppet dygnet runt. Via hemsidan kan du även chatta eller maila för att få stöd
 • Nationella Hjälplinjen
  Tfn: 020-22 00 60, Öppet 13-22 alla dagar
 • Ångestsyndromsällskapet Riks Stödchatt
  Öppet på Söndagar - Måndagar samt Onsdag mellan kl. 20.00-21.00

Vårens program 2019

Det finns inga kommande events just nu.

Senaste kommentarer

Bli medlem

Ta del av vad ett medlemskap i Ångestsyndromsällskapet kan ge dig.